Sociālās aprūpes centra Ziedugravas sienu gleznojumi

Sienu gleznojumi sociālās aprūpes centra Ziedugravas ēdamzālē

Demenses nodaļas koridora sienu gleznojumi